Succulents

TERMS & CONDITIONS

Kurs

 • Det erbjuds som regel inte någon drop-in möjlighet på intensivkurser och terminskurser.

 • Missar du ett lektionstillfälle kan du inte "ta igen" på en annan kurs. Ibland kan det finnas uppladdade videos som du kan träna på hemma inför nästkommande tillfälle. Det kommer dock inte finnas inspelade lektioner som regel. 

 • Om Elnaz inte kan undervisa pga lättare förkylningssymtom så streamas klassen istället via Zoom enligt ordinarie lektionstid. Om Elnaz är oförmögen att undervisa pga. sjukdom så ställs klassen antingen in för att tas igen vid slutet på terminen, alternativt så hålls klassen av vikarierande lärare. OBS! Detta gäller kurser. För workshops gäller följande: om Elnaz är oförmögen att undervisa ställs workshopen in och hela summan återbetalas.

Anmälan

 • Anmälan är bindande och återbetalning är endast möjlig med läkarintyg. Vid återbetalning så betalas summan from det datum som läkarintyget gäller.

 • Vid för få anmälningar förbehåller sig Elnaz rätten att ställa in kurserna, senast en vecka innan kursstart. De anmälda deltagarna meddelas i sådant fall via mejl.

Information och kommunikation

 • Viktig information förmedlas genom mejlkorrespondens. Avsändare kan vara info@elnaz.se (för generella frågor och majoriteten av kommunikationen) eller anmalan@elnaz.se (gällande din anmälan och betalning). Ibland hamnar mejl från dessa mejladresser i skräpposten, håll därför utkik där. ​

 • Elnaz använder sig av sina elevsidor (Student pages) för att dela information med sina elever. Du får inloggningsuppgifter i samband med kursstart. I vissa grupper kommer vi gemensamt överens om att vi kan använda en privat Facebook-grupp för att kommunicera sinsemellan. Detta meddelas i samband med kursstart.

Fotografering

 • Fotografering/filmning under lektionstid kan förekomma. Materialet används för att marknadsföra Elnaz och hennes kurser på hennes hemsida samt sociala medier. Vill du inte vara med på bild måste du meddela Elnaz så att hon kan placera dig på en lämplig plats i salen.

 • Filmer som tas av deltagarna i samband med övningar/koreografi är endast för eget bruk och får inte delas utanför den aktuella gruppen.

Trivselregler

 • Alla måste tvätta händerna och sprita dem när man kommer till studion.

 • Stanna hemma vid förkylningssymtom.

 • Tugga inte tuggummi under lektionstid.